Hiến Pháp Việt Cộng.


Hiến Pháp Việt Cộng.

Trong số những chuyện rất buồn cười của nước Cộng Hòa Xả Hội Chủ Nghỉa Việt Nam, thì có chuyện cười không nỗi là chuyện:

Hiến-pháp Việt Cộng.

Trước tiên, xin minh-định rằng:

Hai chử Việt Cộng không có gì là xấu-xa, đó chĩ là lối viết lược bớt trong bốn chử Cộng Sản Việt Nam.

Nếu những người Cộng Sản Việt Nam có thành-kiến và dị-ứng với hai chử Việt Cộng, thì đó là ý-riêng và việc riêng của họ, không liên-quan gì tới bài viết này.

*

Từ khi được viết ra và được xả-hội loài người thừa-nhận cho tới nay, Hiến Pháp được xem là bộ luật cao nhất của mỗi đất nước, là kim chĩ Nam của cuộc sanh-hoạt trong đất nước.

Quy-tắc chung là:

Hiến Pháp là bộ luật cao nhất của một đất nước.(Tối-thượng)

Các luật-lệ của quốc-gia phãi ở dưới Hiến-pháp.

Tất cả các luật-lệ của quốc-gia đều được đặt dưới Hiến Pháp.

Từ các quốc-gia dân-chủ tôn-trọng nhân-quyền văn-minh tiến-bộ, cho tới những chế-độ hoang-dã, đôc-tài tàn-ác, coi con người như thú vật và đất nước là cái trại chăn nuôi, mà người dân chĩ là gia-cầm gia-súc.

Dù hai thái-cực khác nhau là như vậy, chõi nhau là như vậy, nhưng vẫn có một điểm chung giống nhau:

Nước nào cũng có Hiến Pháp, dù rằng cách nghĩ và cách áp-dụng Hiến Pháp vào cuộc sống xả-hội của Dân Chủ và Độc Tài rất khác nhau, thâm-chí trái ngược nhau.

Thông-thường là vậy, phần nhiều là vậy. Nhưng không phãi là không có ngoại-lệ.

Hiến Pháp Việt Cộng là một trong những ngoại-lệ. Cái ngoại-lệ của Việt Cộng rất buồn cười.

Ba nhánh quyền-lực của một đất nước:

Lập-pháp, Hành-pháp và Tư-pháp được hình-thành và hoạt-động theo nội-dung của Hiến-pháp.

Mọi luật-pháp mà Lập Pháp làm ra, Hành Pháp thi-hành, Tư Pháp kiễm-soát và bão-vệ, đều phãi theo đúng với những tinh-thần của Hiến-pháp.

Nếu luật-pháp do Quốc-hội Lập-pháp làm ra, mà trái với Hiến-pháp, thì luật ấy vi-hiến.

Lúc ấy, Hệ-thống Tư-pháp, mà cao nhất là Tòa Án Tối Cao sẽ đình-chĩ, bác-bõ và tuyên-bố là vô-hiệu.

Tức là bộ luật hay điều luật vi-hiến ấy bị hũy bõ.

Việt Cộng, tức là Cộng Sản Việt Nam rất trơ-trẽn và trơ-tráo làm ngược lại.

Với một chiêu rất đơn-giản, mà ít người đễ ý tới, CSVN đã lừa-bịp được người dân rất trắng-trơn, và biến Hiến Pháp thành dụng-cụ bịp-bơm lừa đão.

V.C. đã làm như thế nào?

Như thế này:

Việt Cộng viết bản Hiến Pháp theo đúng với tinh-thần quốc-tế, có đầy-đủ tất cả quyền của con người (Nhân-quyền) như:

Tự-do ngôn-luận, tự-do lập-hội, tự-do cư-trú, tự-do công-đoàn…vv…, nói chung là người Việt Nam không thiếu bất-cứ quyền nào của con người.

Nhưng đễ tước-bõ mọi quyền căn-bản của người dân, và vô-hiệu-hóa Hiến Pháp, họ dùng một mánh-lới rất đơn-giản.

Là cứ ở cuối mỗi điều-luật quan-trong trong Hiến Pháp, họ thêm vào mấy chử:

-“Theo qui-định của pháp-luật”.

Thí-dụ:

“Đảng và nhà nước bão-đãm quyền Tự-do Ngôn-luận của người dân, trong đó có quyền biễu-tình, nhưng phãi “theo qui-định của pháp-luật.” Chẵng ai nghi-ngờ hoặc tìm hiễu làm gì.

Sau khi Hiến Pháp được công-bố và ban-hành, khi ấy nhà nước của đảng Cộng Sản Việt Nam mới ra tay.

Chánh Phủ Việt Cộng sẽ cho ra một Nghị-định: Cấm tụ-tập đông người. Trong Nghị-định sẽ trao quyền cho các địa-phương (Tỉnh, Thành, Quận, Huyện, Phường, Xả) tùy theo tình-hình thực-tế ở địa-phương mà ra quyết-định.

Điều này có nghỉa là, chánh-quyền Phường Xả có quyền ra lệnh “cấm tụ-tâp đông người”.

Ai trái lệnh dám vi-phạm sẽ bị phạt tiền, bị tạm giữ hoặc bị tạm giam.

Không được tụ-tập thì làm sao biễu-tình.

Mới tụ-tập mà đã bị phạt, bị bắt, bị giam thì biễu-tình cái nỗi gì.

Người dân nếu có làm đơn xin phép tụ-tập, thì chánh-quyền từ-chối không cấp giấy phép.

Như vậy, quyền biễu-tình của người dân chết ngay khi Hiến Pháp vừa có hiệu-lực.

Từ ngày thành-lập đảng và thành-lập nước cho tới bây giờ, đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam chưa hề cấp một giấy phép biễu-tình nào.

*

Những điều-luật quan-trọng liên-quan tới Nhân-quyền trong Hiến Pháp, đều luôn-luôn có cái hân-hạnh là được V.C. gắn thêm cho cái đuôi:

“Theo qui-định của pháp-luật”

Như vậy, Việt Cộng đã đặt Hiến Pháp xuống dưới pháp-luật của nhà nước Cộng Sản.

Hiến Pháp phãi tuân theo pháp-luật, chứ không phãi pháp-luật phãi tuân theo Hiến Pháp.

Thật ngược đời và kỳ-lạ.

Như đã trình bày, Hiến Pháp ở Việt Nam phãi ở dưới chánh-quyền Phường Xả, mà Phường Xả là cấp chánh-quyền nhỏ nhất, thấp nhất.

Mục-đích của Việt Cộng viết Hiến Pháp chĩ là đễ bịt miệng các tỗ-chức Nhân-quyền Quốc-tế và lòe-bịp những Chánh Phủ ngây thơ trên thế-giới.

Kễ từ khi con người viết ra Hiến Pháp, thì mọi quốc-gia có Hiến Pháp đều phãi tuân theo một điều-luật tối-thượng chung, tức là điều-luât cao nhất của Hiến-pháp:

-Mọi luật-lệ của một quốc-gia phãi viết theo tinh-thần của Hiến-pháp, trái với Hiến-pháp thì những luật ấy là vi-hiến, vô-giá-trị.

Việt Cộng đã xem Hiến Pháp như trò hề, lợi-dụng Hiến Pháp làm cái khiên, đễ lập-lờ che giấu chân tướng là một đảng độc-tài, độc-đoán và một thể-chế nhà nước hoang-dã man-rợ.

Cách hành-xữ của Việt Cộng đối với người dân và với Hiến Pháp là rất rất lưu-manh, rất đễu cáng, rất gian-xão, nhưng cũng rất hiệu-quả cho thũ-đoạn bão-vệ đảng và nhà nước Cộng Sản của họ.

Sài Gòn Luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s