Ý-kiến 7.


Your comment is awaiting moderation
BÃO NỖI LÊN RỒI.
*
Đây thật sự là cuộc phãn-kháng đặc-trưng của Nam Bộ.
Người Nam-bộ đã không còn chịu nỗi sự hà-khắc bạo-ngược của Ba Đình Hà Nội.
Khi người Nam-bộ phãn-kháng thì sẽ rất mạnh-mẽ.
Họ ăn hết mình, chơi hết mình, làm việc hết mình, yêu-thương hết mình và khi đấu-tranh thì cũng hết mình.
Vụ BOT Cai Lậy và Phãn Kháng An Giang là tín-hiệu rất xấu cho tập-đoàn tội-ác Ba Đình-Hà Nội.
*
BÌNH THỦY ĐAI GƯƠM ĐỨNG CẠNH LONG TUYỀN.
TRỜI NAM ĐẤT BẮC TAM QUYỀN LÊN NGÔI.
*
Tây Đô Cần Thơ là thủ-đô của Nam Bộ.
Hùng-khí Thất Sơn đã phát tiếng pháo lệnh TỔNG PHÃN KHÁNG của Nam-bộ.
Bước đầu là “Đấu-tranh bất-bạo-động”.
Nam-bộ sẽ làm cho nhà tù của Việt Cộng bị đầy ắp, không còn chổ bắt nhốt thêm bất-cứ ai.
Mặt-trận giãi-phóng miền Nam đã lộ-diện và công-cuộc giãi-phóng miền Nam đã khỡi-động.
Hãy gỡi cho Ba-Đình- Hà Nội một thông-điệp thật mạnh-mẽ đễ bọn nó biết rằng:
Làm ưng-khuyển nô-tài cho Trung-nam-hải-Bắc Kinh, và đem nước Việt Nam dâng cho Tàu Cộng là trọng-tội.
*
Hoan-hô “Nghĩa quân An Giang”, “Tuổi trẻ An Giang”.
Hoan-hô Nguyển Tấn An và bốn nghỉa-binh của Thất Sơn Nam-bộ.
Thanh-niên, thanh-nử Nam-bộ, hãy noi theo gương các nghỉa binh An Giang, và ũng-hộ hết mình cho Tinh-thần An Giang.
Ngọn lửa An Giang sẽ bừng sáng khắp Nam-bộ.
*
Bão nỗi lên rồi Nam-bộ ơi!
Làm trai nước Việt đứng trên đời.
Hai chân đạp đất lòng không thẹn.
Tôi chết cho người, Tổ-quốc tôi.
Tôi chết cho người, Nam-bộ tôi.
*

BÃO NỖI LÊN RỒI.
*
Đây thật sự là cuộc phãn-kháng đặc-trưng của Nam Bộ.
Người Nam-bộ đã không còn chịu nỗi sự hà-khắc bạo-ngược của Ba Đình Hà Nội.
Khi người Nam-bộ phãn-kháng thì sẽ rất mạnh-mẽ.
Họ ăn hết mình, chơi hết mình, làm việc hết mình, yêu-thương hết mình và khi đấu-tranh thì cũng hết mình.
Vụ BOT Cai Lậy và Phãn Kháng An Giang là tín-hiệu rất xấu cho tập-đoàn tội-ác Ba Đình-Hà Nội.
*
BÌNH THỦY ĐAI GƯƠM ĐỨNG CẠNH LONG TUYỀN.
TRỜI NAM ĐẤT BẮC TAM QUYỀN LÊN NGÔI.
*
Tây Đô Cần Thơ là thủ-đô của Nam Bộ.
Hùng-khí Thất Sơn đã phát tiếng pháo lệnh TỔNG PHÃN KHÁNG của Nam-bộ.
Bước đầu là “Đấu-tranh bất-bạo-động”.
Nam-bộ sẽ làm cho nhà tù của Việt Cộng bị đầy ắp, không còn chổ bắt nhốt thêm bất-cứ ai.
Mặt-trận giãi-phóng miền Nam đã lộ-diện và công-cuộc giãi-phóng miền Nam đã khỡi-động.
Hãy gỡi cho Ba-Đình- Hà Nội một thông-điệp thật mạnh-mẽ đễ bọn nó biết rằng:
Làm ưng-khuyển nô-tài cho Trung-nam-hải-Bắc Kinh, và đem nước Việt Nam dâng cho Tàu Cộng là trọng-tội.
*
Hoan-hô “Nghĩa quân An Giang”, “Tuổi trẻ An Giang”.
Hoan-hô Nguyển Tấn An và bốn nghỉa-binh của Thất Sơn Nam-bộ.
Thanh-niên, thanh-nử Nam-bộ, hãy noi theo gương các nghỉa binh An Giang, và ũng-hộ hết mình cho Tinh-thần An Giang.
Ngọn lửa An Giang sẽ bừng sáng khắp Nam-bộ.
*
Bão nỗi lên rồi Nam-bộ ơi!
Làm trai nước Việt đứng trên đời.
Hai chân đạp đất lòng không thẹn.
Tôi chết cho người, Tổ-quốc tôi.
Tôi chết cho người, Nam-bộ tôi.

*

Your comment is awaiting moderation
Ba Đình-Hà Nội phãi cúi mình thành-khẫn xin lỗi Nam Bộ, về những tội-ác mà bọn mày đã thực-hiện tại vùng đất này, trong suốt hơn 40 năm qua.
Ba Đình-Hà Nội phãi từ bõ và chấm dứt ngay cái chánh-sách ‘coi Nam Bộ là thuộc-địa’, là nơi mà bọn mày đến chỉ đễ ‘vơ-vét của-cải’ và ‘khai-thác tài-nguyên’ cùng với việc ‘bóc-lột sức lao-động’.
Ba Đình-Hà Nội phãi chấm dứt ngay việc kỳ-thị và phân-biệt đối-xữ:
Coi người Nam Bộ là công-dân hạng hai và đảng-viên Nam Bộ là đảng-viên hạng hai.
Tội ác của Ba Đình-Hà Nội đối với vùng đất Nam Bộ là không thễ dung-thứ.
Tội ác của Ba Đình-Hà Nội rất to lớn, nó cao hơn núi, sâu hơn biển.
Toàn-thể người Nam Bộ đời-đời không thễ quên những tội ác này.
 • Avatar

  Việt Nam là “Khu-chế-xuất” của Tàu Chệt.

  Bọn Việt-gian Cộng-sản đã biến nước Việt Nam thành “khu-chế-xuất” của Tàu Cộng.

  Còn nhiều mặt hàng quan-trọng khác mà Tàu Chệt núp bóng Việt Nam, trong đó quan-trọng nhất là hàng may-mặc và giày dép.

  Bọn Tàu Chệt đưa nguyên-liệu vào Việt Nam, rồi thuê nhà xưởng và công-nhân Việt Nam làm cho nó.

  Thành-phẩm chúng bán sang Mỷ và châu Âu, lợi-nhuận chúng lấy hết, Việt Nam chĩ nhận được khoản tiền gia-công nhỏ-nhoi.

  (Trước đây, bọn chúng còn trắng-trợn đưa thành-phẩm vào Việt Nam đễ lấy xuất-xứ, rồi bán ra nước ngoài.
  Trong trường-hợp này, nền kinh-tế Việt Nam không nhận được đồng bạc nào, chĩ có bọn Việt Cộng nhận được tiền hối-lộ từ Tàu Chệt)

  Với chánh-sách kinh-tế “Khu-chế-xuất của Trung Cộng”, bọn Việt-gian Cộng-sản đã đánh gẫy xương-sống nền kinh-tế của đất nước.

  Bọn Tàu Chệt đã hút máu người Việt Nam rất tàn-tệ, kễ từ khi bọn Việt Cộng buộc phãi mỡ cửa đễ tránh bị sụp đỗ.

  Bọn Tàu Chệt còn huênh-hoang khoác-lác là giúp Việt Nam có việc làm, khõi bị chết đói.

  Thật kinh-tỡm!

  Avatar
   

  Việt Nam còn là “khu phế thải” của TC nữa [Formosa].

  Avatar
   

  Các bác ở nước ngoài cần tố cáo chuyện này với chính quyền sở tại, để họ điều tra.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: